ย่างก้าวกว่า 4,800 ก้าวหรือระยะทางกว่า 3 กม.ระหว่างหมู่บ้านจนถึงเขตผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านโดยชาวบ้านเชื่อกันว่านี่คือป่าศักดิ์สิทธิมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยดูแลรักษา ซึ่งเปลือกไม้ที่เก็บจากป่าแห่งนี้จะให้สีธรรมชาติในการย้อมผ้าที่สดใสกว่าที่อื่นๆ และจะสามารถเก็บได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนเท่านั้น