หลังจากตากเส้นฝ้ายหรือไหมให้แห้งประมาณ 1 คืนจนแห้งดีแล้ว ก็จะม้วนฝ้ายใส่กง กรอเข้าอึก นำฝ้ายไปค้นในหลักเฝีย เตรียมเป็นเส้นยืนนำฝ้ายไปกรอเข้าหลอดเพื่อเตรียมเส้นพุ่ง จากนั้นจึงนำไป ตีเกลียว ซึ่งจะช่วยทำให้ผ้าที่จะทอมีความหนานุ่มมีน้ำหนัก โดยกรอ เส้นไหมเข้าหลอดๆ ละเส้น แล้วดึงปลายไหมแต่ละหลอดเข้าไปรวมกัน ม้วนเข้าหลอดควบตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นก็นำไปตีเกลียวประมาณ 330 รอบ ต่อความยาว 1 เมตร จากนั้นก็นำไหมไปนึ่งหรือลวก เพื่อป้องกันมิให้เกลียวเส้นไหมหมุนกลับ หลังจากนั้นก็จะชุบน้ำเย็นแล้วกรอเข้าระวิง เรียกว่า “ ทำเข็ด ” ซึ่งจะทำให้เกลียวอยู่ตัว